Početak rada reciklažnog dvorišta

1017
pregleda
zid s logom reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište

Započelo s radom Reciklažno dvorište Krapinske Toplice – građevina za gospodarenje otpadom, gdje će se obavljati usluga prikupljanja, odvoza, zbrinjavanja i/ili posredovanja u zbrinjavanju vrsta i količina otpada koje su propisane

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) i Odlukom Općine Krapinske Toplice o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Zaprimanje otpada u Reciklažnom dvorištu – građevini za gospodarenje otpadom, obavljat će se u radnom vremenu:

  • ponedjeljak – petak od 10:00 do17:00 sati
  • subota od 9:00 do 14:00 sati.

Reciklažno dvorište pokriva naselja Čret, Donje Vino, Gregurovec, Hršak Breg, Jasenovec Zagorski, Jurjevec, Klokovec, Klupci – dio naselja od kčbr. 1 do 54, Krapinske Toplice, Lovreća Sela, Mala Erpenja, Maturovec, Oratje, Selno, Slivonja Jarek, Viča Sela i Vrtnjakovec.