Uspješno završen tehnički pregled reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama i započele pripremne aktivnosti za puštanje u rad

617
pregleda
zastava reciklažnog dvorišta

Dana 15. siječnja 2019. proveden je tehnički pregled nakon završenih građevinskih radova na reciklažnom dvorištu u Krapinskim Toplicama. Objekt će biti pušten u rad do kraja veljače, a tijekom siječnja i veljače će Općina Krapinske Toplice provesti seriju aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika Općine s novim objektom.

Podsjećamo kako su Općina Krapinske Toplice, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama.
Reciklažno dvorište u Krapinskim Toplicama je građevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sastojali su se od pripremnih radova, zemljanih radova, izgradnje prometno manipulativnih površina, radova na sustavu odvodnje oborinskih voda, radova na sustavu odvodnje sanitarnih voda, radova na sustavu vodoopskrbe i elektroopskrbe reciklažnog dvorišta, radova na ostalim pripadnim objektima te radova nabave i ugradnji propisane opreme reciklažnog dvorišta.

Tema recikliranje predstavljena je dva dana nakon provedenog tehničkog pregleda najmlađim stanovnicima Općine u Dječjem vrtiću Maslačak. Edukacijske radionice bit će nadalje provedene u osnovnoj i područnim školama te po svim mjesnim odborima po rasporedu koji je objavljen na stranicama www.krapinske-toplice.hr i www.reciklaznodvoriste.eu. Cilj je radionica što detaljnije upoznati stanovništvo s režimom rada reciklažnog dvorišta, koje je samo jedna komponenta ukupnog Plana gospodarenja otpadom na području Općine Krapinske Toplice. Vizualno opremanje i edukativne materijale reciklažnog dvorišta osmislio je Nikola Sinković u suradnji s Margaretom Sinković i Martinom Rajačić, a voditeljica radionica je Marina Kanceljak Buhin. Svi materijali izrađeni su od recikliranog papira, a najmlađe stanovnike Općina Krapinske Toplice posebno je oduševila slikovnica “Nina reciklira”.

U svrhu daljnjeg unapređenja sustava gospodarenja otpadom, Općina Krapinske Toplice ostvarila je pravo na sufinanciranje nabavke spremnika te u partnerstvu s gradom Pregrada ostvarila je i pravo na sufinanciranje informativno-izobraznih aktivnosti o cjelokupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom koje će biti provedene tijekom proljeća.